Ik wil informatie of mee helpen
Neem contact op als je meer wilt weten of dit evenement nog groter en mooier wil maken!

Contactformulier

Stichting Koude Kilometers
KvK inschrijfnummer: 65200004
RSIN: 856017425
IBAN NL03RABO0150938888
Oude Terheijdenseweg 106
4815 CP Breda
+31 76 888 2665
+31 6 23318665
contact@koudekilometers.nl
administratie@koudekilometers.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling
De Belastingdienst heeft Stichting Koude Kilometers aangemerkt als ANBI. Lees meer op de webpagina van de Belastingdienst.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: T. Toonders
Secretaris & penningmeester: J. den Ridder

Doelstelling:
Organiseren van sportieve charitatieve evenementen.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor bestuurswerkzaamheden.

Er is geen personeel in dienst, en ee doelstelling is om dat zo te houden. Mocht dat veranderen dan wordt de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening gehanteerd bij de beloning van alle medewerkers. Alle functies worden dan ingeschaald conform de door VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen) opgestelde referentiefuncties.

Verslag activiteiten:
Tot 2016 is het Koude Kilometers evenement uitgevoerd door Stichting Focus On Education. Vanaf 2016 zijn de Koude Kilometers activiteiten ondergebracht in een separate stichting (Stichting Koude Kilometers)

Financiële verantwoording:
Voor de openingsbalans. download deze hier.

Vanaf oprichting van Stichting Koude Kilometers op 26 februari 2016 tot ondertekening van het beleidsplan op 14 oktober 2016 zijn er behoudens de oprichtingskosten nog geen financiële activiteiten.

Beleidsplan
Het beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers. Klik hier om het beleidsplan te downloaden.